Aloit­tei­ta

Vasemmistoliiton valtuustoryhmän tekemiä aloitteita sekä muita aloitteita.
Voit lukea koko aloitteen napsauttamalla värillistä tekstiä.


Valtuusto 18.9.2023:

Terveyskeskus ja vuodeosasto säilytettävä Ulvilassa.
(Vastattu 15.4.2024: Hyvinvointi alueen hallitus päätti kokouksessaan 27.02.2024 yksimielisesti hyväksyä Ulvilan terveyskeskuksen vuodeosaston toiminnan siirtämisen Satasairaalaan.
Osana palveluverkkosuunnitelman toimeenpanon valmistelua on Ulvilan kaupungin viranhaltijoiden kanssa keskusteltu palveluverkkosuunnitelmaan kirjatusta tavoitteesta toteuttaa vapautuviin osastotiloihin sotekeskuksen tilat, jolloin vältytään nykyisen sotekeskuksen peruskorjaukselta ja väistöjärjestelyiltä peruskorjauksen aikana. Ulvilan kaupunki on varautunut hankkeen toteuttamiseen varaamalla talousarvionsa investointiosaan määrärahan Ulvilan sairaalan muutostöille.)


Valtuusto 12.6.2023:

Työpajatoiminta Ulvilassa.
(Vastattu 18.9.2023: Hyvinvointialue halusi siirtää työpajatoiminnan Suosmerestä Malmitielle.
Kuntouttava työtoiminta siirtyi 1.1.2023 hyvinvointialueen järjestämisvastuulle.
Kierrätyskeskus Koronassa toimii yhteistyössä Satakunnan hyvinvointialueen kuntouttavan työtoiminnan yksikkö sekä Ulvilan kaupungin työllistämispalveluiden työelämään ohjauksen oppimisympäristö.)


Valtuusto 20.3.2023:

Ulvilalaisten lasten ja nuorten liikuntaryhmien koulujen käytön maksuttomuus.
(Ei ole vielä vastattu.)


Valtuusto 14.11.2022:

Varhaiskasvatuksen henkilökunnalle työasut.
(Vastattu 18.9.2023: Vakituiselle henkilökunnalle vaate-etu 100 €/hlö vuonna 2024, mikäli talousarvioon lisätään 15 000 euron määräraha vuodelle 2024.
Mahdollisesta vaate-edun ottamisesta vakinaiseksi vuosittaiseksi toimintamuodoksi tehdään päätös vuoden 2024 aikana saatujen kokemusten perusteella.)


Valtuusto 19.4.2021:

Yhteiskoululle psykiatrinen sairaanhoitaja.
Uusittiin aloite, koska vain osa-aikainen psykologi on palkattu.
(Ei ole vielä vastattu.)


Valtuusto 16.3.2020:

Yhteiskoululle psykiatrinen sairaanhoitaja.
(Vastattu 15.6.2020: Psykiatrista sairaanhoitajaa ei palkata, mutta psykologi palkataan.
Vastauksen aikaan psykologia ei ole vielä onnistuttu palkkaamaan. Myöhemmin osa-aikainen psykologi on palkattu.)


Valtuusto 27.5.2019:

Terveys- ja sosiaalipalvelut.
(Vastattu 16.12.2019: Porin perusturvalautakunnan antaman vastauksen mukaan parannuksia palveluihin on tapahtunut ja kaikki on nyt hyvin. Emme olleet tyytyväisiä vastaukseen ja yritimme palauttaa asian. Hävisimme äänestyksen niukasti.)


Valtuusto 17.12.2018:

Heijastinhenskelit koululaisille.
(Vastattu 15.4.2019: Henkseliheijastimet olisivat käytännöllisempi ratkaisu kuin nykyinen liivimalli. Kun liivien uusintatarve tulee ajankohtaiseksi, niin koulut voivat hankkia näitä henkselimalleja koululle tai ehdottavat lahjoittajille, että tämä malli olisi paremmin soveltuva koulukäyttöön.)


Valtuusto 12.11.2018:

Jaoston perustaminen vapaa-aika- ja kulttuuritoimelle.
(Vastattu 13.6.2022: Kulttuuri- ja vapaa-aikakööri on perustettu 1.2.2022.)


Valtuusto 12.2.2018:

Työllistämisen ja työpajatoiminnan lisääminen.
(Vastattu 12.11.2018: Työllisyys on parantunut. Enää ei tarvita lisää toimenpiteitä eikä työpajoja kylillä.
Yritimme palauttaa aloitteen valtuustossa, mutta muut eivät olleet palauttamisen kannalla.)


Valtuusto 18.12.2017:

Lastensuojelun asiakasmäärää on pienennettävä työntekijää kohden.
(Palautettiin valtuustossa 16.4.2018 äänin 23-4.
Vastattu 23.9.2019: Resursseja on jo lisätty. Myös valtion hallituksen ohjelmassa on määritelty vähimmäishenkilöstömitoitus lastensuojeluun.)


Valtuusto 25.9.2017:

Liikenneympyrä Tampereentien ja Suosmeren-/Kirkkotien risteykseen.
(Vastattu 18.12.2017: ELY-keskus ei muuta liikenneympyrää pysyväksi. Liikennevirasto on tekemässä uutta ohjeistusta valtateiden liikenneympyröistä. Asiaan palataan, kun ohjeistus on valmis.)

Pöytäkirjat kaupungin kotisivuilla ainakin vuoden.
(Palautettiin valtuustossa 12.2.2018 yksimielisesti.
Vastattu 28.5.2018: Pöytäkirjat näkyvät kaupungin nettisivuilla yhden vuoden.)


Valtuusto 29.5.2017:

Ulvilan sosiaalipalvelut.
(Porin perusturvalautakunta on vastannut 19.4.2018 ja Ulvilan valtuusto 28.5.2018.)


Valtuusto 8.5.2017:

Koulukujan ylittävän pyörä- ja jalankulkutien risteyksen liikennejärjestelyt.
(Vastattu 25.9.2017: Liikennemerkit asennetaan syksyn 2017 aikana ja näkemäesteenä ollutta pensasaitaa on jo leikattu.)


Valtuusto 30.1.2017:

Ulvilan sote-palvelut.
(Porin perusturvalautakunta on vastannut 19.4.2018 ja Ulvilan valtuusto 28.5.2018.)


Valtuusto 26.9.2016:

Koulutuspoliittinen ohjelma päivitettävä mahdollisimman pian.
(Vastattu 30.1.2017: Ohjelma päivitetään vasta syksyllä 2017.
Ohjelmaa ei päivitetty. Nyttemmin sitä ei enää olekaan.)


Valtuusto 8.2.2016:

Varhaiskasvatuksesta.
(Vastattu 30.5.2016: Valtuuston enemmistö ei ollut aloitteemme kannalla.)


Valtuusto 10.11.2014:

Pappilanlammen lasku-uoman kunnostaminen.
(Vastattu 26.1.2015: Toteutetaan tulevina vuosina.
Toteutettu osittain.)


Valtuusto 30.9.2013:

Energiajätteen kerääminen.
(Vastattu 11.11.2013: Energiajätettä ei kannata kerätä. Kerääminen on kallista ja sekajäte menee tälläkin hetkellä kokonaisuudessaan energiahyödynnettäväksi.)


Valtuusto 3.8.2013:

Avoimuus kuuluu demokratiaan ja hyvään hallintotapaan.
(Vastattu 11.11.2013: Kaupungin tietohallinto ei pysty suorittamaan valtuuston kokouksien taltiointia. Vastauksen mukaan taltiointi ei anna mitään sellaista lisäarvoa, joka vastaisi sen toteuttamisen edellyttämää lisäpanostusta laitehankintoihin ja henkilöstöresursseihin.)


Valtuusto 27.5.2013:

Pelastustie kuntoon ennen tietyötä.
(Vastattu 19.12.2013: Pelastusteistä tiedotetaan pelastuslaitokselle ja läheisille kiinteistöille.)


Valtuusto 15.4.2013:

Vanhusten tehostetun palveluasumisen yksikön toteuttaminen.
(Vastattu 27.5.2013: Tehostetun palveluasumisen lisäpaikkojen saaminen Ulvilaan otetaan esille valmisteltaessa Porin perusturvan yhteistoiminta-alueen Ulvilaa koskevaa palvelusuunnitelmaa vuodelle 2014. Sama vastaus koskee myös 14.11.2011, 29.8.2011 ja 15.11.2010 tehtyjä vastaavia aloitteita.)


Valtuusto 29.10.2012:

Koulutusta uuden kauden luottamushenkilöille.
(Vastattu 15.4.2013: Aloite on toteutunut. Koulutusta on jo järjestetty luottamushenkilöille, esittelijöille ja pöytäkirjanpitäjille.)

Aloite pöytäkirjan tarkastajista
(Vastattu 27.5.2013: Pöytäkirjan tarkastajien valinta tapahtuu entisen käytännön mukaisesti.)


Valtuusto 25.6.2012:

Neuvolapalvelut säilytettävä Harjunpäässä.
(Aloite palautettiin uudelleen valmisteltavaksi valtuustossa 14.12.2012.
Vastattu 27.1.2014: Enemmistö valtuustosta äänin 21-14 oli sitä mieltä, että päätösvalta on annettu Porin perusturvalautakunnalle, emmekä voi antaa edes lausuntoa asiasta vuonna 2014 tehtävään palvelukeskussuunnitelmaan.)

Liikenneympyrä valtatie 11:n ja Suosmerentien risteykseen.
(Vastattu 27.5.2013: Varsinais-Suomen ELY-keskus ei rakenna liikenneympyrää.)


Valtuusto 30.1.2012:

Kaupungin maksamat ”sakkomaksut” valtiolle siitä, ettei ole aktivoinut pitkäaikaistyöttömiä.
(Aloite palautettiin uudelleen valmisteltavaksi valtuustossa 10.4.2012.
Vastattu 27.5.2013: Ulvila on päässyt kuntakokeiluun, jonka tavoite on pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen. Se kestää vuoden 2015 loppuun. Tätä varten on palkattu kuntakoordinaattori. Toimenpiteitä on aloitettu.)


Valtuusto 14.11.2011:

Vanhusten asumisyksikön perustaminen.
(Aloite palautettiin uudelleen valmisteltavaksi valtuustossa 28.5.2012.
Vastattu 27.5.2013: Vastaus yllä 15.4.2013 tehdyn aloitteen kohdalla.)


Valtuusto 29.8.2011:

Valtuuston päätöksiä on noudatettava ja vanhustyön kehittämisohjelman toimenpiteitä on toteutettava, mm. asumisyksikkö sote-keskuksen yhteyteen.
(Aloite palautettiin uudelleen valmisteltavaksi valtuustossa 28.5.2012.
Vastattu 27.5.2013: Vastaus yllä 15.4.2013 tehdyn aloitteen kohdalla.)


Valtuusto 15.11.2010:

Ravinto- ja puhtauspalveluyksikön perustaminen.
(Tekninen lautakunta antoi vastauksen aloitteeseen 16.6.2011.
Aloite palautettiin uudelleen valmisteltavaksi valtuustossa 28.5.2012.
Vastattu 27.5.2013: Yksikön perustamista valmistellaan parhaillaan ja se on toteutunut.)

Vanhusten asumisyksikön perustaminen.
(Aloite palautettiin uudelleen valmisteltavaksi valtuustossa 28.5.2012.
Vastattu 27.5.2013: Vastaus yllä 15.4.2013 tehdyn aloitteen kohdalla.)


Valtuusto 25.5.2009:

Valtuustoaloitteiden käsittelyn nopeuttaminen.
(Vastattu 26.4.2010: Määräaika lisätään valtuuston työjärjestykseen sen päivityksen yhteydessä v. 2010 ja aloitteista vuosittain annettavassa luettelossa mainitaan myös keskeneräisten aloitteiden käsittelyvaihe.)


Valtuusto 25.3.2009:

Vasemmistoliiton valtuustoryhmä esittää, että valtuuston puheenjohtajisto päättää yhdessä valtuuston kokoontumisajat sekä viikonpäivän, joka nyt on ollut sovittuna maanantaiksi.
(Vastattu 26.4.2010: Puheenjohtaja kutsuu kokoukset koolle. Puheenjohtajistolle ei annettu arvoa.)


Valtuusto 26.1.2009:

Pappilantien kevytväylän korotus SOTE-keskuksen ja Pappilanlammen palvelukeskuksen välillä olevan notkon (vanha jokiuoma) kohdalla.
(Vastattu 28.9.2009: Vuoden 2010 budjettiin sisällytetään koivukujan päällystäminen palvelukeskuksen ja Siltatien välillä. Siirtynyt investointiohjelmassa vuoteen 2013.)


Valtuusto 17.11.2008:

Uudistetaan seuraavat valtuustoaloitteet: Kaupunginhallituksen ryhdyttävä välittömiin toimiin, että valtuuston päätöksiä noudatetaan sekä valtuuston hyväksymä ”Vanhustyön kehittämisohjelma vuoteen 2017” toteutetaan ja päivitetään (19.11.2007). Ulvilan kaupunki järjestää 75 vuotta täyttäneille ulvilalaisille maksuttoman Kaskelotin uimahallin ja kuntosalin käytön (28.4.2008).
(Vastaukset alla.)


Valtuusto 12.5.2008:

Ulvilan kaupunki luopuu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä hammashoidon maksujen korotuksista.
(Aloite ei ole toteutunut. Maksuja korotettiin.)


Valtuusto 28.4.2008:

Ulvilan kaupunki järjestää 75 vuotta täyttäneille ulvilalaisille maksuttoman Kaskelotin uimahallin ja kuntosalin käytön.
(Vastattu 26.4.2010: Yli 75-v. myönnetään 10 vapaalippua keväällä ja 10 syksyllä. Hallitus palautti asian vapaa-aikalautakunnalle 24.11.2008. Lautakunta antoi uuden vastauksen vasta 3.12.2009.)

Aikalisän ottaminen ja kattavan selvityksen tekeminen asiassa, joka koskee Mesikämmenen ja Ravanin lastensuojelulaitosten erityistä huolenpitoa tarvitsevien lasten sijoittamista kaupungin omiin oppilaitoksiin.
(Vastattu vasta 16.11.2009, mutta aloite on toteutunut jo 11.8.2008.)


Valtuusto 3.3.2008:

Aloite energiansäästöohjelman laatimisesta.
(Vastattu 26.4.2010: Luvattiin tehdä v. 2010 aikana. Tekninen lautakunta antoi vastauksen 26.2.2009: energiansäästöohjelma laaditaan syksyllä 2009 ja sen yhteydessä laaditaan myös rakennusten kuntokartoitus. Muutaman kiinteistön (rakennuksen) kuntoselvitys- ja energiankulutustarkastelu on esitelty tekniselle lautakunnalle 20.1.2011.)


Valtuusto 14.12.2007:

Kaupunginhallitus perustaisi työryhmän miettimään ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä lasten ja nuorten pahoinvoinnin ehkäisemiseksi.
(Vastattu 11.4.2011: Työryhmänä toimii vuoden 2011 alussa perustettu nuorten ohjaus- ja palveluverkosto.)


Valtuusto 19.11.2007 (myös muita allekirjoittajia):

Kaupunginhallituksen ryhdyttävä välittömiin toimiin, että valtuuston päätöksiä noudatetaan sekä valtuuston hyväksymä ”Vanhustyön kehittämisohjelma vuoteen 2017” toteutetaan ja päivitetään.
(Vastattu 11.12.2009: Nimetty vanhustenhuollon kehittämisohjelman päivitystyöryhmä.)


Valtuusto 15.10.2007:

Aloite 30 km/h nopeusrajoituksen asettamisesta Alamäentielle ryhmäperhepäiväkodin kohdalle.
(Aloite on toteutunut vain pieneltä osin. Tiepiiri ei alenna nopeusrajoitusta eikä aseta varoitusmerkkejä.)


Valtuusto 27.8.2007:

Kaskelottiin enemmän hyllyjä/koukkutilaa pyyhkeille.
(Aloite on toteutunut.)


Harjunpään Vasemmistoliiton (lisäksi 75 allekirjoittajaa) kuntalaisaloite elokuu 2007:

Harjunpään kaavateiden kunnostaminen.
(Aloitteeseen on vastattu, mutta investointiohjelmassa Vanhatien kunnostaminen on vasta vuonna 2013. Kunnostamista ei tehty v. 2013. Kaupunginhallitus kuitenkin siirsi sen vuodelle 2015. Tekninen johtaja ja tekninen lautakunta siirsi sen vuoteen 2017. Vanhatien kunnostaminen toteutui vuonna 2017.)


Valtuusto 11.6.2007:

Liikenneympyrä valtatie 11:lle.
(Aloite ei ole toteutunut. Tiepiiri ei näe sitä tarpeelliseksi.)

Työryhmä lasten ja nuorten pahoinvoinnin ehkäisemiseksi.
(Vastattu 11.4.2011: Työryhmänä toimii vuoden 2011 alussa perustettu nuorten ohjaus- ja palveluverkosto.)


Valtuusto 29.5.2006:

Ryhmäperhepäiväkoti Harjunpäähän.
(Aloite on toteutunut.)


Valtuusto 16.12.2005:

Koulukiusaamiseen on puututtava.
(Aloite ei ole toteutunut. Valtuuston enemmistön mielestä ei ole ongelmia.)


Valtuusto 28.2.2005:

Harjunpään uuden kaava-alueen tontit laitettava ennakkomyyntiin.
(Aloite on toteutunut. Tonteista yli puolet on jo myyty ja alue rakentuu vauhdilla.)